top of page

Chov hovädzieho dobytka

PD Vlára Nemšová sa už niekoľko desiatok rokov zaoberá chovom hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka. 

 

V ostatných rokoch sa prostredníctvom modernizácie maštalí a investície do novej dojárne dosiahlo významné zlepšenie životných podmienok zvierat, ktoré spolu s kvalitnou výživou a odbornou starostlivosťou vytvárajú predpoklady pre kvalitnú produkciu mlieka. 

 

Na mliečnej farme v Kľúčovom v súčasnosti chováme 550 ks dojníc holsteinskeho plemena s ročnou produkciou cca. 5,2 mil. litrov mlieka. Zásluhou cieľavedomej a systema-tickej práce všetkých pracovníkov na farme sa darí postupne zvyšovať úžitkovosť stáda a kvalitatívne parametre mlieka.  

Cattle at Sunrise
bottom of page