Mechanizácia

Pri obrábaní pôdy využívame ochranné spôsoby, ktoré sa zakladajú na cielenej manipulácii s pozberovými zvyškami plodín (strnisko, slama, medziplodiny), znižujú počet prejazdov, udržiavajú pôdnu vlahu, redukujú pôdnu eróziu a zabezpečujú tak uchovanie úrodového potenciálu pôdy. 

Pôdoochranné obrábanie pôdy však zvyšujú nároky na kvalitu a funkčnosť techniky. Cieľavedomými investíciami do špičkovej techniky sa nám darí nielen zabezpečiť efektívny výkon mechanizačných služieb pre vlastné strediská ale tiež vytvoriť možnosť poskytovať kvalitné agroslužby pre našich partnerov. 

Príprava pôdy s pásovým traktorom Versatile DT 550 + Väderstad TopDown 600.

Chemické ošetrenie porastov s postrekovačom Agrifac Condor.

Zber senáže a siláže so samohybnou rezačkou Claas Jaguar 860.  

Presný výsev kukurice a slnečnice  so sejačkou 

Väderstad Tempo 12.

Sejba hustosiatych plodín so sejačkou 

Väderstad Rapid RDA 600.

Kosenie lúk a výroba sena s kosami Krone Easy Cut B970 a F320 G3.

Výroba senáže a siláže do vakov so silázovacím strojom EB 310 LS.

©2019 by PD Vlára Nemšová.