top of page

Rastlinná výroba

Pestovanie tradičných plodín

PD Vlára Nemšová hospodári v morfologicky členitom teréne a na pôdach s rôznymi bonitnými a pôdno-ekologickými charakteristikami.  

Z celkovej výmery 1.347 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorej družstvo hospodári, je cca. 1.070 ha ornej pôdy, 240 ha trvalých trávnych porastov a 37 ha chmeľníc. Z dôvodu potrieb silnej živočíšnej výroby je veľká časť výmery využívaná na pestovanie kukurice na siláž, lucerny a ďatelinotráv na senáž (spolu cca. 50% výmery). Okrem toho v každoročnom osevnom pláne figurujú plodiny ako pšenica a raž (cca. 30% výmery) a repka olejná (cca 10%).

Cukrová repa

Cukrovú repu ako špeciálnu plodinu, ktorá si vyžaduje vysokú odbornosť pri pestovaní, pestujeme od roku 2017. Napriek menším skúsenostiam s jej pestovaním sa nám v roku 2018 podarilo dosiahnuť vynikajúci hektárový výnos a vysokú cukornatosť, čím sme sa stali top pestovateľom repy v SR.

Chmeľ

PD Vlára Nemšová je už niekoľko rokov jedným z posledných pestovateľov chmeľu na Slovensku pričom ako jediný podnik systematicky investuje do obnovy a budovania nových chmeľníc. V Nemšovej pestujeme jemný aromatický chmeľ odrody žatecký poloskorý červeniak, ktorý je charakteristický optimálnym pomerom živíc, silíc a trieslovín.

Naše chmeľnice založené bezvírusovou sadbou produkujú nielen vyššiu úrodu, ale majú tiež vyšší obsah alfa horkých kyselín v porovnaní s tradične pestovaným chmeľom.

Vynikajúce vlastnosti nášho chmeľu oceňujú nielen v banskobystrickom pivovare Urpiner, ktorý ako jediny z pivovarov na Slovensku spotrebováva slovenský chmeľ, ale taktiež zákazníci po celom svete. 

Image by Stephen Radford
humulus_lupulus_l.jpg
9f07b838-befc-4288-93bc-69643bba4710_edi
bottom of page